از جناب آقای مهندس سپهر قلعه ای، مدیریت محترم مجموعه در برنامه گجه لر شبکه اشراق به عنوان کارآفرین نمونه دعوت شده بود که به همراه تیم نگارستان در این برنامه حاضر شدیم.